Zabytki

  • Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
  • Obiekt: Przebudowa Pałacu w Weryni na cele naukowo - dydaktyczne
  • Lokalizacja: Werynia, gm. Kolbuszowa
  • Roboty wykonane: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w generalnym wykonawstwie pałacu w Weryni znajdującego się w ewidencji zabytków wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu

  • Inwestor: Gmina Sieniawa
  • Obiekt: Ratusz
  • Lokalizacja: Sieniawa
  • Roboty wykonane: Modernizacja budynku Ratusza polegającym na wymianie konstrukcji i pokrycia dachu ratusza, stolarki okiennej i drzwiowej, remont i malowanie elewacji, adaptacja poddasza na cele użytkowe, przełożenie przyłącza kanalizacyjnego

  • Inwestor: Muzeum Zamek w Łańcucie
  • Obiekt: Muzeum Łańcut
  • Lokalizacja: Łańcut
  • Roboty wykonane: Wymiana instalacji c.o., grzejników, przebudowa węzłów cieplnych, zasilania oraz towarzyszące roboty budowlane

Szczegółowa lista wykonanych inwestycji:

  • Przebudowa i remont pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie w Teatrze Maska w Rzeszowie
  • Odbudowa w generalnym wykonawstwie dwóch kamienic zabytkowych w rynku w Sanoka w strefie zabytkowej
  • Modernizacja budynku Ratusza w Sieniawie
  • Przebudowa Pałacu w Weryni
  • Modernizacja budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej (etap I. sala widowiskowa)
  • Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z odtworzeniem elementów zabytkowych w Zamku w Łańcucie
  • Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Leżajsku
  • Remont i rozbudowa kamienic przy ul. Śnigurskiego w Przemyślu na siedzibę Muzeum Ziemi Przemyskiej
vq98xb