Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe INTEGRAL sp. z o.o.
ul. Langiewicza 37
skr. poczt. 516
35-959 Rzeszów

KONTAKT
  ZARZĄD
Prezes Zarządu
Witold Wańczyk
witold.wanczyk@integral.igl.pl tel. 17 8629-919
Wice Prezes Zarządu
Stanisław Pado
stanislaw.pado@integral.igl.pl tel.  17 8629-929
  SEKRETARIAT
Magdalena Urban     integral-rzeszow@rz.onet.pl
biuro@integral.igl.pl
tel. +48 (17) 8540-163 w. 21 
fax +48 (17) 862 86 46
tel +48 (17) 85 47 524
  DYREKTOR TECHNICZNY
Michał Wylaź michal.wylaz@integral.igl.pl tel. 17  8629-729  w. 25
  DYREKTORZY KONTRAKTU
Andrzej Kłos andrzej.klos@integral.igl.pl tel 17 8629-729 w. 25
Wiesław Kaczor wieslaw.kaczor@integral.igl.pl tel. 17 8629-729 w. 25
  DYREKTOR FINANSOWY
Marek Szczepański marek.szczepanski@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 32
  PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI
Jacek Gajda boguslaw.kaleta@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 30
Ireneusz Maciołek ireneusz.maciolek@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 35
Agnieszka Malec-Trytek agnieszka.trytek@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 29
Aleksandra Drabicka aleksandra.drabicka@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 28
Grzegorz Szal grzegorz.szal@integral.igl.pl tel. 17 8540-163  w. 28
  ZAOPATRZENIE 
Stanisław Janusz stanisław.janusz@integral.igl.pl tel. 17 8629-929 w. 26,27, 34
Leszek Naja leszek.naja@integral.igl.pl tel. 17 8629-929 w. 26,27, 34
Leszek Lewicki leszek.lewicki@integral.igl.pl tel. 17 8629-929 w. 26,27, 34
  KADRY
Anna Porada anna.porada@integral.igl.pl Tel. 17 85401-63 w. 22
fax. 17 8547-524
  DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Dariusz Pado integral@grupakancelarii.pl tel. 17 864 23 45
Krzysztof Goryczka integral@grupakancelarii.pl tel. 17 864 23 45
  KSIĘGOWOŚĆ
Jadwiga Szcząchor
Lucyna Gliwa
Krystyna Borek
jadwiga.szczachor@integral.igl.pl
lucyna.gliwa@integral.igl.pl
krystyna.borek@integral.igl.pl
tel. 17 8629-929 w. 31
  Pełnomocnik Dyr. ds Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Adam Parys
adam.parys@integral.igl.pl +48 (17) 8540-163 w. 21
  BHP
Kamil Pliś kamil.plis@integral.igl.pl tel. 17 854 01 63