PPH "INTEGRAL" sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów

Z A T R U D N I

  • KOSZTORYSANTA w dziale przygotowania produkcji w branży ogólnobudowlanej
  • KOSZTORYSANTA w dziale przygotowania produkcji w branży instalacji i sieci sanitarnych

Firma stosuje program kosztorysowy - NORMA PRO

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 700 - 1500
kontakt telefoniczny - /17/ 86 29 929
email: biuro@integral.igl.pl


PPH "INTEGRAL" sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów

Z A T R U D N I

  • KIEROWNIKA BUDOWY branży budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń
  • KIEROWNIKA BUDOWY branży instalacyjnej z uprawnieniami bez ograniczeń
  • INŻYNIERA BUDOWY branży ogólnobudowlanej (wykształcenie wyższe)

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 700 - 1500
kontakt telefoniczny - /17/ 86 29 929
email: biuro@integral.igl.pl


PPH "INTEGRAL" sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów

Z A T R U D N I

  • BRYGADY SIECI WOD.-KAN.
  • BRYGADY CIEŚLA - ZBROJARZ

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 700 - 1500
kontakt telefoniczny - /17/ 86 29 929
email: biuro@integral.igl.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ............., prowadzonej przez firmę PPH INTEGRAL sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres 6 miesięcy przy kolejnych przeprowadzanych procesach rekrutacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

...........................
(data i podpis)